opiekunowie

Zaświeć się na niebiesko

2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Kolor niebieski tego dnia jest symbolem solidarności z osobami z autyzmem – na niebiesko zmienią swoje oświetlenie znane budowle, wieżowce, mosty, galerie, restauracje, szkoły.

Święta za pasem

"Opłatek biały, drobne okruszyny, pragnę rozesłać na wsze świata strony..."

Spotkania grup wsparcia

Serdecznie zapraszamy na comiesięczne, bezpłatne spotkania grup wsparcia dla opiekunów osób z zespołem Aspergera.

Grupa jest miejscem, gdzie każdy rodzic może podzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, dowiedzieć się jak inni radzą sobie z terapią, edukacją i wychowaniem. To również przestrzeń dla rodziców i opiekunów, którzy doświadczają stresu, frustracji i niemocy.

Akademia Fotograficzna na Politechnice

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach i Krajowe Stowarzyszenie “Inny Autyzm” zapraszają na integracyjną “Akademię fotograficzną” dla dzieci i młodzieży.

Lubisz fotografować?

Wznawiamy grupy wsparcia

Październikowe terminy grup wsparcia:

  • dla rodziców dzieci do lat 15 (pierwszy czwartek miesiąca) 2 października od godz. 17.30 do godz. 19.00,
  • dla rodziców dzieci od lat 15 i dorosłych (trzeci czwartek miesiąca) 16 października o godz.17.30.

100 % logiki, zero empatii

Czy dziecko z zespołem Aspergera może się z kimś zaprzyjaźnić? Jeden chłopiec z ZA potrafił odmienić całą szkołę. Chciał w zimie zmieniać obuwie, więc znalazł miejsce na szatnię i nakłonił dyrekcję, by ją tam zrobiono. Również dla niego ostre, brzęczące dzwonki, na które źle reagował, zmieniono na fragmenty muzyki klasycznej. Znalazł firmę cateringową i przekonał dyrekcję, że między lekcjami musi zjeść coś konkretnego. I tak powstała stołówka. Zresztą w sali, którą on wskazał.

MEN wprowadza zmiany

Wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. W poprzednich latach pomoc otrzymywali tylko uczniowie słabowidzący, z upośledzeniem umysłowym i niesłyszący.

Wznawiamy grupy wsparcia

Serdecznie zapraszamy w nowym roku szkolnym 2014/15 rodziców i opiekunów dzieci z Zespołem Aspergera do Restauracji „Kryształowa” w Katowicach na cykliczne spotkania grup wsparcia.

Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci do lat 15 odbędzie się (pierwszy czwartek miesiąca) 4 września od godz. 17.30 do godz. 19.00.

Na grupę wsparcia dla rodziców dzieci od lat 15 i dorosłych zapraszamy wyjątkowo 25 września o godz.17.30.

Zaproszenie

Konferencja „Wczesna interwencja w praktyce wielospecjalistycznej"

Konferencja adresowana jest do: nauczycieli, logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów, specjalistów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, fizjoterapeutów, lekarzy, opiekunów w żłobkach i rodziców.

Koszt 120 zł.

Termin: 18.10.2014 r (sobota)

Godz.: 10:00 – 16:00

Zaproszenie

II Regionalna konferencja z cyklu
"Niepełnosprawność a edukacja" -
"Autyzm – chcę wiedzieć i zrozumieć"

Szczególną grupą adresatów są rodzice, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, specjaliści, dyrektorzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Po zakończeniu konferencji odbędą się 4-godzinne warsztaty: Praktyczne aspekty pracy z osobami autystycznymi w zakresie trudnych zachowań.

Dla rodziców osób z autyzmem udział bezpłatny.

Termin: 20 maja 2014 r.

Strony

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking