Misja

Naszym celem jest:

  • pomoc rodzicom, dzieciom i dorosłym z ZA,
  • organizowanie zajęć dodatkowych, grup wsparcia, punktów konsultacyjnych wolontariatu w tym wolontariatu osób z ZA,
  • podejmowanie działań integracji środowisk pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz ich rodzin,
  • szeroko rozumiana promocja wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu poprzez organizowanie konferencji i szkoleń,
  • wzajemne wspieranie się i wymiana doświadczeń ponad podziałami politycznymi, społecznymi i religijnymi.

Konsekwentnie kierujemy się w swej działalności założonymi wartościami. Są to:

  • transparentność wiążąca się z wysokim poziomem otwartości, jawności i zaufania członków,
  • silne poczucie moralności,
  • otwartość na informację zwrotną nawet kiedy przybiera ona postać krytyki,
  • uczciwość, odpowiedzialność i lojalność.

Naszą intencją jest stworzenie rozwiązań systemowych, ale z troską o każdego podopiecznego.

Dbając o wysoką jakość świadczonej pomocy swoją pracę poddajemy nieustannej superwizji.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking