O nas

Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm” powstało jako spontaniczne przedsięwzięcie i jest naturalną kontynuacją moich wcześniejszych działań. Idea powołania stowarzyszenia sięga 2007 roku, kiedy to zdiagnozowano zespół Aspargera u jednego z moich podopiecznych.

Nikła świadomość społeczna z zakresu ZA, niezrozumienie, czy brak właściwej pomocy terapeutycznej w naturalny sposób wywołały potrzebę poszukiwania osób o podobnych doświadczeniach. Początkowo była to nieformalna grupa „mamab” spotykająca się w kawiarniach, parkach, szkołach, aby wspólnie omówić problem.

Podjęte zostały także działania mające na celu przybliżyć problematykę, oraz zasady postępowania z dziećmi z ZA.

Już w październiku 2007 roku zorganizowałam pierwsze szkolenie dla rodziców, psychologów i nauczycieli. W takcie wieloletnich bezpośrednich i telefonicznych kontaktów udzielałam wsparcia rodzicom, nauczycielom i psychologom dzieląc się moja wiedzą i doświadczeniem.

W 2008 roku z inicjatywy Pani Katarzyny Rzońcy postała pierwsza formalna grupa wsparcia. W 2008 roku wspólnie z radnym i Urzędem Miasta Katowice przygotowałam projekt obligatoryjnego szkolenia dla pedagogów i psychologów.

W kwietniu 2012 roku czynnie uczestniczyłam w zorganizowaniu Konferencji z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Sekretarzem Parlamentarnej Grupy Ds. Autyzmu Markiem Plurą z okazji Światowego Dnia Autyzmu.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking