Polityka Prywatności

Jest to Polityka Prywatności serwisu internetowego Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm”.

Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Polityce Prywatności. Jednakże jakakolwiek zmiany nie wpływają na najważniejszą zasadę:

Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm” nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników swoich serwisów.

Jeżeli nie akceptujesz jakiekolwiek części lub całości niniejszej Polityki Prywatności, proszę nie korzystać z jakichkolwiekstron naszego serwisu.

Dane Osobowe

Niektóre obszary serwisu internetowego Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm” do prawidłowego działania wymagają podania niektórych danych osobowych. Wszelkie dane osobowe podawane na stonach serwisu Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm” nie są udostępniane podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią obszary serwisu opisane w części „Jawne dane osobowe” niniejszej Polityki Prywatności.

Niezbędne dane osobowe są bezpośrednio związane z czynnościami, których dotyczą. Niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z tych czynności.

Jawne dane osobowe

Niżej podane elementy serwisu  Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm” nie są objęte ochroną danych osobowych (nie podlegają niniejszej polityce prywatności). Dane na tych stronach są dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis  Stowarzyszenia „Inny Autyzm”, więc Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm” nie może uchronić przed wykorzystaniem ich przez osoby lub firmy trzecie.

Dane członków Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm”

W częściach serwisu prezentujących członków stowaryszenia jedynymi danymi osobowymi udostępnionymi wszystkim użytkownikom serwisu Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm” są imiona, nazwiska i opcjonalnie zdjęcie. Osoby, których dane dotyczą wyraziły zgodę na ich publikację w serwisie Stowarzyszenia „Inny Autyzm”.

Treść opinii użytkowników

Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm” zastrzega sobie prawo do usuwania opinii użytkowników prezentowanych w serwisie. Jednocześnie Stowarzyszenie „Inny Autyzm” oświadcza, że nie odpowiada w żaden sposób za ich treść.

Subskrypcja biuletynów

Subskrypcja biuletynów dotyczących działalności Krajowe Stowarzyszenie „Inny Autyzm”  wymaga podania w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail i jest ono obowiązkowe.
Rejestracja składa się z dwóch etapów. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego każdy rejestrujący musi potwierdzić chęć subskrypcji przechodząc pod unikalny adres aktywacji subskrypcji. Adres ten przesłany zostaje na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre strony serwisu Krajowego Stowarzyszenia „Inny Autyzm” mogą wykorzystywać tkz. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Pliki te pozwalają na identyfikację internauty oraz zapis niektórych indywidualnych ustawień witryny. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz internauty.

Punkty konsultacyjne

Grupy wsparcia

Nordic Walking